Ударение в слове колко

В упомянутом выше слове ударение ставится на слог с первой буквой О — кОлко.
ко́лко — краткое прилагательное от слова ко́лкий
А вы знаете, как правильно ставить ударение в слове ?
или

Примеры предложений, как пишется колко

Лидочка, и с поръчката нещата са доста объркани, а ако трябва да съм точен, никак даже не са объркани - ко́лко време вече мина, а Ирка не е отворила дума нито за своята приятелка, нито за поръчката.
А теперь пожелаю вам, мистер Аккерман, спокойной ночи, - ко́лко добавила девушка.
И паспортът, и телеграмата, и с ко́лко усилия е дошла, пък даже това, че е летяла в един самолет с ковчези - не може да е случайно!
Внизу смутно тянулись ряды тряпья, босые ноги, выделялось ко́лко множество теснившихся штыков.
Беше му съвършено неясно защо трябва да се разрушават кулите, да се губят при това смели другари, време, средства, оръжие, когато след десет-дванадесет дни кулата отново ще бъде възстановена и всичко ще тръгне както преди, с тази разлика, ча населението на околните села с очите си ще се убеди ко́лко дяволски гнусни са дегенератите.
Задайте свой вопрос или пожалуйтесь на ошибку в комментариях.
На текущей странице указано на какой слог правильно ставить ударение в словосочетании колко. Надеемся, что теперь у вас не возникнет вопросов, как пишется слово колко, куда ставить ударение, какое ударение, или где должно стоять ударение в словосочетании колко, чтобы верно его произносить.