Ударение в слове блато

В данном слове ударение следует ставить на слог с буквой А — блАто.
А вы знаете, как правильно ставить ударение в слове ?
или

Примеры предложений, как пишется блато

Той пресече неголямо прохладно бла́то, промъкна се през храстите и излезе на път, стар, напукан бетонен път, водещ в гората.
Гората беше пълна с шум и трясък, чудовището се въртеше в нея като хипопотам в бла́то, после бумтенето на мотора започна да се приближава отново.
Това бяха обрасли с пълзящи растения и трева развалини от извънградски музей, разрушен в годините на войната, диво и уединено място, което гражданите не посещаваха поради близостта на маларийното бла́то, а сред местните жители то се ползуваше с лошата слава на свърталище на крадци и бандити.
Задайте свой вопрос или пожалуйтесь на ошибку в комментариях.
На данной странице размещена информация о том, на какой слог правильно ставить ударение в слове блато. В слове «блато» ударение должно быть поставлено на слог с буквой А — бла́то. Надеемся, что теперь у вас не будет вопросов, как пишется слово блато, куда ставить ударение, какое ударение, или где должно стоять ударение в слове блато, чтобы грамотно его произносить.